Çengel Boynuz Dağ Keçisi (Rupicapra rupicapra)

Yaz aylarında orman sınırının üzerindeki çıplak kayalık yerlerle, derin, otlu ve ağaçlı vadilerde, kışın ise orman içinde sarp vadilerde yaşarlar. Genellikle gündüzcü bir hayvandır, bütün gün dolaşır, yaz aylarında, öğlen ve sonrasında dinlenir, yaz aylarında dişiler, yavrular,1-2 yaşlı erkekler, sürüler ve küçük gruplar halinde dolaşır, mayıs ayında yavrularlar, genellikle tek bazen ikiz yavru yaparlar, duyu organları çok gelişmiştir, ot, yaprak, sürgün ve yosunlarla beslenirler. Bu türün asıl yoğunlaşmaları Kuzeydoğu ve Doğuanadoluda yer almaktadır, ancak bu türle ilgili popülasyon yoğunluğu azdır.

 

 

 

 

 

 

 

 


Kaynak: Kamil ÜÇBAŞ Avcının Temel Eğitim Kitabı Ankara-1999