Çakal (Canis aureus)

ÇAKAL YAŞAMA ORTAMI: Vücut yapısı tilkiden çok kurda benzese de kurttan oldukça küçüktür. Yüksek ayaklı ve kuvvetli bir yapıya sahiptir. Burnu kurdunkinden uzun tilkininkinden daha küttür. Kulakları kısadır ve birbirinden ayrık durur. Postu, koyu kirli sarı renginde ve kabarıktır. Yaşama ortamı sık bataklık ormanlar, fundalıklar, derin vadi tabanları ve alçak yamaçlardaki meşeliklerdir.

BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Genel olarak geceleri faaldirler. Gündüzleri sıklıklarda, in ve kovuklarda dinlenirler. Etobur bir hayvan olmasına rağmen ne bulursa yer. Daha ziyade leşçidir ve yırtıcılardan arta kalanları tüketir. Sürü halinde dolaşır ve avlanır, avlanmalarda işbirliği hâkimdir. Mart ayında çiftleşirler, gebelik süresi dokuz haftadır. Dişi itina ile hazırladığı, iyi gizlenmiş bir yuvada 3-8 genellikle 4 yavru doğurur. 12-15 yıl yaşarlar. Besin zincirinde önemli bir yer işgal eder. Kemiricilerle (Fareler) beslendiği için kemirici popülâsyonlarını baskı altında tutar. Ortadan kalkması halinde çevredeki kemiricilerin zararı artar.

NERELERDE BULUNUR: Yurdumuzda Karadeniz sahilleri, Trakya, Marmara, İç Ege bölgeleri ile Ege, Akdeniz sahilleri, Güneydoğu Anadolu’nun alçak kısımlarında yaşar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kamil ÜÇBAŞ Avcının Temel Eğitim Kitabı Ankara-1999