Biz Kimiz?

Biz,
1354 yılından itibaren Osmanlı Türk İmparatorluğunun Trakya ve Balkanları fethetmesiyle birlikte Anadolu'dan rastgele değil, yedi-göbek Türk aileler arasından özenle seçerek oraya yerleştirdiği EVLÂD-I FATİHAN'ız...


Biz,
1877-1878’de 93 harbi de denilen, savaşta Plevne Müdafaası’nın komutanı şanı büyük GAZİ OSMAN PAŞA’nın yolunda O’nun azim ve kararlılığında olduğumuzu defalarca ispat etmiş olan BALKAN TÜRKLERİYİZ.


Biz,
1913’de, Anadolu’daki Millî Mücadeleden önce, Bulgar çetecilere karşı kurduğu millî kuvvetlere KUVA-YI MİLLİYE ismini veren ve bu ifadeyi ilk defa kullanan BATI TRAKYA TÜRKLERİYİZ.

Biz,
1914’de, Cihan harbinde batılı emperyalistlere karşı “Cihad-ı Ekber’’ ilan edildiğinde on binlerce gencinin Bulgar hududunu geçerek Osmanlı Türk ordusunda gönüllü olarak görev aldığı RODOP TÜRKLERİYİZ.

Biz,
19 Mayıs 1919’da M. KEMAL ATATÜRK’ün Samsun’a ayak basmasıyla başlayıp, Türk egemenliğinin 24 Temmuz 1923’de Lozan’da bütün dünyaca kabul edilişine kadar geçen döneme adını veren Türk Kurtuluş Savaşı’nın, tümen ve daha üst derece komutanlarının yüzde yetmişinin doğum yerleri olmasıyla iftihar ettiğimiz RUMELİ TÜRKLERİYİZ...

Biz,
1923’den sonra Büyük Atatürk’ün Oraları özbeöz Türk toprağıdır, ileride Türkiye Cumhuriyeti’nin “Tuna Vilâyeti” olacaktır! Diyerek göçlerine ve mübadelelerine izin vermediği TUNA TÜRKLERİYİZ.

Nihayet Biz,
1951’de Anavatana gelip yerleştikten sonra, kimseden bir şey dilenmeyen, çalışkan, üretken, Türkiye’mizin tüm yasalarına sadakatle bağlı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinden yana TÜRKOĞLU TÜRKLERİZ...



  Bu Bilgiyi Sosyal Ağlarda Paylaşın

Facebook DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Furl it!